Hotel Safi Royal Luxury Valle, Monterrey
Teléfono 81-8100-7000