Hotel U Xul Kah
Campeche
Teléfono 01 (981) 812-7341