Hotel Courtyard Monterrey San Jerónimo, Monterrey
Teléfono 81-8389-7900