Hotel Courtyard Monterrey San Jerónimo
Monterrey
Teléfono 01 (81) 8389-7900