telefono
Hotel San Diego
Xalapa
Teléfono 228-817-2536