Fiesta Inn Tecnológico, Monterrey
Teléfono 81-1877-0200