Fiesta Inn Tecnológico
Monterrey
Teléfono 01 (81) 1877-0200