Hotel City Express Plus Monterrey San Jerónimo
Monterrey
Teléfono 01 (81) 5000-5380
01800-248-9397