telefono
Hotel Bonitto Inn Monterrey Norte
Monterrey
Teléfono 81-2164-9000 833-454-0095