Hotel Mision Patzcuaro, Pátzcuaro
Teléfono 434-342-1298