Hotel Mision Torreon
Torreón
Teléfono 871-729-4300