Hotel Iberostar Cozumel
Cozumel
Teléfono 01 (987) 872-9900