Hotel Iberostar Cozumel, Cozumel
Teléfono 987-872-9900