Hotel Ibis Monterrey Aeropuerto, Apodaca
Teléfono 81-8196-4040