Hotel Safi Royal Luxury Centro, Monterrey
Teléfono 81-8399-7000