Hotel Safi Royal Luxury Centro
Monterrey
Teléfono 81-8399-7000