Hotel San Antonio
Aguascalientes
Teléfono 01 (449) 915-9341