telefono
Hotel Wyndham Garden
Celaya
Teléfono 461-192-0500