Hotel Mision Monterrey Centro Historico
Monterrey
Teléfono 81 8150-6500