Hotel Krystal Puerto Vallarta
Puerto Vallarta
322 226-0700