Hotel Occidental Cozumel
Cozumel
Teléfono 01 (987) 872-9730